kadry i płace online za darmo

img

Artykuł mieści między innymi umowy, wnioski, regulaminy wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy. Ponadto obejmuje wzorów dokumentów z instruktażowym komentarzem, co udostępnia ich dostosowanie do konkretnego przypadku. Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny. Dlaczego polecamy książkę Dokumentacja pracownicza - jest to jedyna na rynku tak wszechstronna specyfikacja spraw pracowniczych, - została opracowana między innymi przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy, masz w takim przypadku gwarancję poprawności merytorycznej! - pełen obszar spraw obejmuje: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych dodatkowo pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne, - opracowanie w taki sposób nietypowych spraw, jak regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych z załącznikami, dokumentacja na wzgląd stawienia się pracownika pod wpływem środków odurzających i alkoholu, specyfikacja ochrony zasobów informatycznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy i wiele innych, - przeszło wzorów z instruktażowym komentarzem, co ułatwia ich dobranie do konkretnego przypadku, - wszystkie wzory są w pełni edytowalne (format MS Word) – plik suplementu elektronicznego jest do pobrania poprzez sieć (instrukcja postępowania zamieszczona jest w artykule). W wydaniu artykułu o dokumentacji pracowniczej zmiany i nowe wzory rocznie dotyczące, - rodzajów umów o pracę, z przejrzystymi komentarzami, - zmian w zakresie wypowiadania umów o pracę, - dokumentacji zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, - urlopów powiązanych z opieką nad dziećmi, w tym nowa specyfikacja w zakresie urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego również wychowawczego, - czasu pracy na rok , - nowy dział: Polityka social media, czyli wewnątrzfirmowa taktyka dotycząca korzystania z mediów społecznościowych, w tym: - wzorcowy regulamin prowadzenia profili na portalach społecznościowych - – wzorcowy regulamin prowadzenia serwisu internetowego, - nowy dział odnośnie do zasad wykorzystywania przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzi, materiałów lub sprzętów, stanowiących ich własność, w tym: - umowa o powierzenie prywatnego sprzętu komputerowego do celów służbowych – sposób postępowania dokumentowania i wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników narzędzi, materiałów albo sprzętów, stanowiących ich własność, - nowe podpowiedzi w obszarze prowadzenia akt osobowych, - nowe użyteczne komentarze, w tym nowe stanowiska PIP i ważne – pracownicze orzecznictwo. Integralną częścią artykułu jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formacie MS Word), dający opcja zarządzania dokumentacją i tworzenia dokumentacji (podkatalogów) dla poszczególnych pracowników, bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane, wydruku itp.

  • W podatkach kto płaci podatek dochodowy W podatkach kto płaci podatek dochodowy
  • czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny
  • wieloletnia prognoza finansowa instrukcja Oszustwa księgowe wieloletnia prognoza finansowa instrukcja Oszustwa księgowe
  • Tarcza antykryzysowa 40 Nowe terminy dotyczące Tarcza antykryzysowa 40 Nowe terminy dotyczące
  • Legalna pobyt cudzoziemca Kto i na jakich zasadach może starać Legalna pobyt cudzoziemca Kto i na jakich zasadach może starać
Top