kurs kadrowy online

img

Zasada jednego ustawodawstwa Zasada równego traktowania, - Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania, - Zasada zachowania praw nabytych, - Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy, - Pracownicy transportu międzynarodowego, - Pracownicy pracujący symultanicznie na terenie kilku państw członkowskich, - Działalność prowadzona w kilku państwach w tym samym czasie Podleganie poprzez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce, - Ubezpieczenia obywateli państw trzecich. Artykuł na rynku dla księgowych i kadrowych z sektora publicznego. Wszystkie przemiany artykułów w jednym miejscu, - Komentarze ekspertów, - Tabelaryczne zestawienia. Lektura to jedyne na rynku, unikalne złączenie wszystkich przemian w przepisach z komentarzami ekspertów. W Przewodniku odkryją się ujęte w przejrzystych tabelach, opatrzone komentarzami ekspertów zmiany, jakie w IV kwartale także od stycznia zaczną posiadać moc prawną jednostki sektora finansów publicznych. Omówione zostaną przemiany z zakresu, - rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej, - finansów publicznych, zamówień publicznych, - prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W publikacji artykułu wskazano tak jak zmiany, jakie zajdą w obszarze artykułów branżowych, - w pomocy społecznej m.in. dotyczące superwizji pracy socjalnej, obowiązkowej asysty Policji podczas pracy w terenie, możliwości prowadzenia klubów samopomocy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez gminy, - w oświacie: zmiany dotyczące Centralnej Komisji Egzaminacyjnej również okręgowych komisji egzaminacyjnych, nowe normy bezpiecznego wypoczynku, SIO – gromadzenie danych dotyczących jednostek, które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe; - umowy na czas specjalny w placówkach samorządowych i służbie cywilnej po zmianach przepisów Kodeksu pracy, finansowanie związków metropolitalnych, przemiany powiązane z wprowadzeniem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wniosek o zezwolenie na pracę na rzecz cudzoziemca - WZÓR. Pozostałe zasady w obszarze zatrudniania cudzoziemców: Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca. praktyczny sposób wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę), wyłączający podejrzenie pracy w sposób niezgodny z uzyskanym zezwoleniem, obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie, zasady zatrudnienia cudzoziemca przez agencję zatrudnienia i jego „przekazanie” do pracodawcy użytkownika.Zasady dotyczące wynagrodzeń cudzoziemców; elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców; rejestr pracy cudzoziemców i karta pobytuDokumentacja kadrowa Przedstawienie i wyrażenie omowne wybranych przepisów rozporządzenia z dnia (pierwotnie ) w sprawie zakresu prowadzenia poprzez pracodawców dokumentacji pracowniczej dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie umowy o pracę i specyfikacja wymagana w czasie zatrudnienia akta personalne pracownikainna dokumentacja, w tym obejmująca ewidencję czasu pracy dodatkowo wypłaty wynagrodzenia WZORCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJCudzoziemcy przenoszeni do Polski w zakresie przedsiębiorstwa - ujęcie biznesowe

  • Akta osobowe w poszczególnych Akta osobowe w poszczególnych
  • Zmiana wykonawcy robót budowlanych w trakcie Zmiana wykonawcy robót budowlanych w trakcie
  • Kontrola dostępu i monitoring wizyjny Kontrola dostępu i monitoring wizyjny
  • Normy i orientacyjny rozmiar czasu pracy kodeks pracy Normy i orientacyjny rozmiar czasu pracy kodeks pracy
  • Audyt i kontrola zarządcza terminy cel artykułu Audyt i kontrola zarządcza terminy cel artykułu
Top