outsourcing kadrowy

img

Od lipca świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej % kwoty najniższej emerytury albo renty – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wspólnie z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z lutego w sprawie o aspekt obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia z umów zlecenia, potwierdził utrwalone w literaturze przedmiotu stanowisko, iż ochronie przewidzianej w Kodeksie pracy podlegają: nie tylko wynagrodzenie w rozumieniu prawa pracy, złączone ze stosunkiem pracy, lecz także wszelkie inne świadczenia powtarzające się, jakich celem jest zapewnienie utrzymania, np. wynagrodzenie za pracę zlecone. W artykule sprawdzisz, co to oznacza na rzecz pracodawcy. Z publikacji dowiesz się: - co jest tytułem wykonawczym do prowadzenia egzekucji, - których potrąceń można spełniać bez zgody zatrudnionego, - jakże potrącać alimenty, - jakim sposobem postąpić, w razie podczas gdy Krajowa Rada Komornicza zajmuje inne stanowisko w przypadku potrąceń na przełomie roku niż Główny Inspektorat Pracy, - jakie kwoty można potrącać w przypadku umów zlecenia zawieranych z własnymi pracownikami, - jakim sposobem powinna wyglądać współpraca pracodawcy z komornikiem i ile może wymagać pieniędzy firmę niewywiązywanie się z obowiązków wobec kancelarii komorniczej, - jakim sposobem spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, jak pracownik nieco zarabia, - jakie stanowisko w sprawie potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych zajmuje w ostatnich latach Sąd Najwyższy, - ile wynoszą kwoty wolne przy potrąceniach z wynagrodzenia i zasiłków. Zezwolenie na pracę krótkoterminową cudzoziemca: ( Ukraina, Rosja, Białoruś, Mołdawia, Armenia, Ukraina ) - Nowa procedura oświadczeniowa. co to jest praca krótkoterminowa, jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia, jakich krajów dotyczy zezwolenie na podstawie oświadczenia, organ wydający zezwolenie, procedura uzyskania zezwolenia, znaczenia i okres zezwolenia, zmiana zezwolenia, rozszerzenie zezwolenia, przesłanki odmowy wydania zezwolenia, obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia. Nowe Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca - WZÓR. Zezwolenie na pracę sezonową: klasyczne zezwolenia na pracę vs zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenia na pracę sezonową - mogą się o nie ubiegać obywatele wszystkich państw trzecich, co stanowi znaczne rozszerzenie obszaru wobec wykorzystywanego obecnie systemu oświadczeń obejmującego obywateli tylko sześciu wybranych krajów, co to jest praca sezonowa, akie sektory pracy obejmuje, jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenie, jakich krajów dotyczy zezwolenie sezonowe, modele zezwoleń.

  • Kontrola dostępu i monitoring wizyjny Kontrola dostępu i monitoring wizyjny
  • nocleg w podróży służbowej Pracownicy nocleg w podróży służbowej Pracownicy
  • wspólnota mieszkaniowa i rodo i Proces tworzenia wspólnota mieszkaniowa i rodo i Proces tworzenia
  • Pracownik w koronawirus Procedury zwolnień w dobie koronawirusa Pracownik w koronawirus Procedury zwolnień w dobie koronawirusa
  • W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą
Top