Upadłość i praktyczne spojrzenie

Upadłość i praktyczne spojrzenie

Upadłość i praktyczne spojrzenie na nowelizację prawa upadłościowego, jaka weszła w życie z dniem 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przed w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na postępowanie konsumenckie jak upadłość przedsiębiorcy pytania i niepewność pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa również przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli dodatkowo na pogłębienie znajomości dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jakie są formalne uwarunkowania zgłoszenia wierzytelności w sprawach wszczętych po 24 marca 2020 roku jej zalet także zminimalizowanie zagrożeń połączonych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.

Top