jak wprowadzić nowy regulamin pracy

  • Czy możliwe są „hybrydowe” akta
    Czy możliwe są „hybrydowe” akta
    Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 2

    Czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji.


Top