jak zmienić regulamin pracy

  • Sposób ewidencjonowania dokumentacji
    Sposób ewidencjonowania dokumentacji
    Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 1

    Sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, w jaki sposób i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację.


Top