KRS 2020 rezerwy

  • Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości nr
    Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości nr
    Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

    Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości nr 13 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat również zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.


Top